Projekt Partnerski Leonardo da Vinci Computer Assisted Language Lerning Conceps in Language Educaction /Call-in-LED/ o numerze 2012-1-TR1-LEO04-35821 6 był realizowany w okresie 01.08.2012 - 31.07.2014. W projekcie uczestniczyły 4 organizacje z Polski, Austrii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Celem projektu było zbadanie, jak Komputerowe Wspomaganie Nauki Języków (CALL) może być pomyślnie wprowadzone do tradycyjnych form kształcenia językowego - np kursów językowych. W tym celu należało wyjaśnić, jaki poziom wiedzy CALL jest niezbędny dla nauczyciela, a jaki dla uczęszczających na kurs językowy. Równie istotne było ustalenie, które aspekty CALL są przydatne w konkretnej sytuacji edukacji językowej. Następnym ważnym zadaniem w projekcie było zidentyfikowanie barier, które uniemożliwiają nauczycielom języków obcych i uczniom korzystać z elementów CALL w nauce języka. W niniejszym projekcie koncentrowaliśmy się również defaworyzowanych grupach osób uczących się.

Dyskutowaliśmy i analizowaliśmy każde z tych zagadnień i rozdzieliliśmy zadania w taki sposób, iż każda z naszych organizacji partnerskich była odpowiedzialna za ten aspekt, w którym jest najbardziej doświadczoną i który dla niej jest najbardziej odpowiedni. Stworzyliśmy dokument końcowy projektu, w którym zostały opisane nasze wnioski i wyniki, a także zamieszczono w nim dokumentację fotograficzną. Ponadto stworzyliśmy stronę internetową projektu, na której każdy zainteresowany może uzyskać wgląd we wszystko, co wydarzyło się w projekcie. Zawartość strony internetowej była tworzona wspólnie przez wszystkie organizacje partnerskie i daje wyobrażenie o metodach i rodzajach warsztatów, które wykorzystaliśmy do osiągnięcia naszych wniosków i rezultatów.

Wszystkie nasze rezultaty projektowe - włączając dokument końcowy - jak również agendy i raporty z wszystkich spotkań oraz raporty ewaluacyjne są dostępne na stronie:

http://call.project-website.org

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.