Projekt Partnerski Grundtviga Inter-Generational European Memories (GEM), o numerze 2012-1-PL-GRU06-27804 1 był realizowany w okresie 01.08.2012 - 31.07.2014. W projekcie uczestniczyło 6 organizacji z Polski, Austrii, Francji, Hiszpanii, Włoch i Turcji.

Projekt został wskazany przez Polską Agencję Narodową (FRSE) jako przykład Dobrej Praktyki (http://www.grundtvig.org.pl/projekty-partnerskie/galeria-projektow) i oznaczony w bazie European Shared Tresure jako Star Project (http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2012-1-PL1-GRU06-27804). Nominowany do Nagrody EDUinspiracje 2015.

 

Idea projektu Międzypokoleniowe Wspomnienia Europejskie (GEM) polegała na zebraniu z uczestniczących krajów wspomnień seniorów dotyczących ludzi, miejsc oraz wydarzeń, ważnych dla szerszej społeczności lokalnej. Działania koncentrowały się w trzech obszarach: WSPOMNIENIA: systematyczne opracowywanie i zapis wspomnień seniorów; AKTYWNE STARZENIE: Transmisja wiedzy w trakcie kursów ICT i/ lub językowych;  SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ: dialog międzypokoleniowy. Zastosowano zarówno tradycyjne, jak i  innowacyjne metody pracy z seniorami. Starsi uczniowie z brakami w nowych technologiach lub językowymi uzyskali odpowiednie kompetencje w tym zakresie, zatem będą mogli kontynuować naukę indywidualnie, a także przełamali bariery psychologiczne. Podczas spotkań projektowych staraliśmy się dowiedzieć jak najwięcej o organizacji goszczącej, kulturze odwiedzanego kraju i miasta.

 

Wspólna strona internetowa dla organizacji uczestniczących w projekcie była używana do przedstawiania nabytych doświadczeń. Każdy partner dzielił się swoimi doświadczeniami w j. angielskim. Zapraszamy do jej odwiedzenia:

http://gem.project-website.org/

 

W trakcie projektu uzyskano badania w zakresie procesów edukacyjnych seniorów przy zastosowaniu metody biograficznej. Jako efekt projektu stworzyliśmy Małą Księgę Wspomnień (Little Book of Memories). Podczas warsztatów biograficznych seniorzy przygotowywali swoje biografie z uwzględnieniem takich tematów jak edukacja, miłość, praca etc.
Mała Księga Wspomnień zawiera 60 historii z Austrii, Włoch, Francji, Polski i Hiszpanii. Historie życiowe seniorów pokazują różnice i podobieństwa w zakresie: wartości, opinii, kultury, historii etc. Na bazie biografii przeprowadzono badania za pomocą analizy jakościowej treści.

Zapraszamy do odwiedzenia:

http://gem.x25.pl/

 

 

 

 

 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.