Projekt Partnerski Grundtviga pArt: Take Part in Art (pArt), o numerze 2013-1-PL1-GRU06-38687 1 był realizowany w okresie 01.08.2013 - 31.07.2015. Projekt "pArt: weź udział w Sztuce" połączył różne organizacje z Polski, Austrii, Francji, Finlandii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Holandii (fiński partner opuścił projekt w styczniu 2015).

Projekt miał na celu przyczynić się do zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i artystycznego z ich miast / regionów dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Projekt połączył szereg działań artystycznych z edukacyjnymi. Partnerzy spotkali się sześciokrotnie w ciągu dwóch lat, aby nauczyć się od siebie nawzajem różnych artystycznych, kulturalnych i społecznych technik popularnych w poszczególnych miastach / regionach.

Głównym celem projektu było uchronienie regionalnych (lokalnych) kultur od zapomnienia. Partnerzy pracowali z uczniami z grup defaworyzowanych (głównie seniorami, kobietami i imigrantami) w celu zwiększenia ich zrozumienia dla zróżnicowania kulturowego Europy, a przede wszystkim żeby dać im szansę na zaistnienie w lokalnej społeczności. Działania oparte na różnych formach sztuki (taniec, teatr, piosenki itp.) były wykorzystywane do wspierania rozwoju osobistego osób dorosłych, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji w wyniku izolacji społecznej, braków kulturowych lub słabego wykształcenia.

 

Partnerstwo było oparte na metodzie warsztatowej: podczas każdego spotkania partnerzy uczyli się od siebie sposobów różnych ekspresji artystycznej i wymieniali swoje praktyczne doświadczenia. Szeroki geograficznie dobór partnerów do wyjazdów i wspólnych spotkań wzmacniał prawidłowy proces rzeczywistej międzykulturowej wymiany pomysłów. Dzięki temu wzrosła tolerancja, a także zrozumienie pomiędzy obywatelami innych krajów europejskich. Lokalne artystyczne dziedzictwo było użyte jako wspólne narzędzie promocji uczenia się przez całe życie poprzez poznanie międzynarodowych najlepszych praktyk. Podczas spotkań staraliśmy się również dowiedzieć się znacznie więcej o organizacji goszczącej, kulturze kraju i miasta, które odwiedziliśmy.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu:

http://p-art.project-website.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja powstała w wyniku projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.