Sprawozdanie merytoryczne z wizyty studyjnej „Trzeci Wiek- Złoty Wiek: białoruski program aktywizacji seniorów (Umowa Dotacji STP-P/2013/5)

data wizyty:  02.09.2013-06.09.2013      

program wizyty:

http://nowadays.home.pl/PSP/data/documents/Program=20wizyty=20STP=20wrzesien=202013.doc

 

Planowana w dn. 02-06 września wizyta studyjna we Wrocławiu profesjonalistów, działających na rzecz Uniwersytetu Złotego Wieku w Grodnie odbyła się zgodnie z planem.

Na początku września instytucje kulturalne w większości miały jeszcze okres wakacyjny, w związku z czym zrealizowaliśmy kilka dodatkowych nieplanowanych wcześniej przedsięwzięć kulturalnych w ramach kwoty przeznaczonej na atrakcje kulturalne:

-wizytę na wystawie czasowej „Rodzina Breughlów” w Muzeum Miejskim;

-rejs wycieczkowy wieczorem po „Odrze”, stateczkiem „Gucio”;

-wycieczkę autokarową po Wrocławiu.

 

Dodatkowym punktem programu wizyty była również wizyta dyrektora STP oraz informacje na temat możliwości aplikacji w programie w przyszłości.

 

Nie mogliśmy zrealizować Warsztatów j. polskiego prowadzonych przez Ingę Rombalską, z powodu konieczności jej nagłego wyjazdu. W tym czasie na życzenie uczestników odbył się wykład dr Walentyny Wnuk pt. „Seksualność seniorów”

 

W warsztatach i wykładach uczestniczyła również grupa osób z Ukrainy, która przebywała w tym czasie na koszt Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach wymiany słuchaczy oraz polscy instruktorzy, organizatorzy, studenci UTW, doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  studenci kola Naukowego Variograf.

Liczba uczestników w poszczególnych dniach według list obecności:

02.09.2013- 32 osoby

03.09.2013 -30 osób

04.09.2013-43 osoby

05.09.2013- 37 osób

06.09.2013-29 osób

 

Pracę tłumacza głównego wspomagały 3 wolontariuszki z wrocławskiego UTW.

 

Spotkania zostały generalnie bardzo wysoko ocenione ( w skali 10-stopnoiowej na ogół- 10 lub 9).