Culture & languages for all

http://culture-language.eu

https://www.facebook.com/Culture-languages-for-all-354931261915498

Ostatnie spotkanie projektowe w Caslvie (Czechy)

W dniach 26-28 lipca w Caslaviu (Czechy) odbyło się ostatnie spotkanie uczestników projektu Erasmus+ „Wiedza o kulturze i kompetencje językowe jako sposób na rozwój umiejętności XXI wieku”. Po trzech latach przedłużających się z powodu pandemii prac konsorcjum organizacji z Chorwacji, Łotwy, Słowenii, Rumunii, Czech i Polski zakończyło współpracę przy projekcie. Podczas spotkania zostały szczegółowo przeanalizowane wszystkie rezultaty, które zostały ustalone na początku projektu:-kurs rozwoju europejskiego dziedzictwa kulturowego i umiejętności,- wielojęzyczna nauka języków mieszanych – kurs dla dorosłych,-rozwijanie umiejętności dorosłych uczniów XXI wieku. Kurs oparty jest na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy. W ten sposób, oprócz rozwijania kompetencji językowych i międzykulturowych, przyszli uczestnicy będą mieli dostęp do szerokiej wiedzy kulturowej i podniosą swoją wiedzę i świadomość kulturową. Mamy nadzieję, że znajdzie swoje wdrożenie również w społeczeństwie!

Multiplier Event za nami!

W poniedziałek 7 czerwca 2021 r. zorganizowaliśmy wydarzenie podsumowujące projekt Culture and languages for all. Wzięło w nim udział 42 interesariuszy. Uczestnicy okazali niezwykłe zainteresowanie wydarzeniem i wysoko ocenili przedstawioną metodologię i materiały. Potwierdzają to wysokie oceny wystawione podczas ewaluacji wydarzenia. Mamy nadzieję, iż wykorzystają przedstawione materiały w swojej praktyce zawodowej.

Trzecie spotkanie projektowe we Wrocławiu, Polska

W dniach 10-13 września 2019 partnerzy projektu spotkali się we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu: Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik z Chorwacji, koordynator projektu, Biznesa Augstskola Turiba z Łotwy, VOŠ, SPŠ a OA Čáslav z Czech, Universitatea Sapientia Din Cluj Napoca z Rumunii, Ekonomska sola Murska Sobota, Visja strokovna sola ze Słowenii oraz Fundacja Pro Scientia Publica z Polski, które zorganizowały spotkanie. Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się ciepłym przyjęciem wszystkich uczestników oraz wymianą drobnych upominków pomiędzy partnerami. Następnie partnerzy przeszli do analizy wstępnych wyników projektu i samooceny przedstawionej przez prof. Ineta Luba z Uniwersytetu TURIBA na Łotwie. Resztę dnia poświęcono na dyskusję na temat postępów w projektowaniu kursów O2, które są kursami kulturalnymi w językach narodowych, których celem jest rozwijanie umiejętności XXI wieku i wiedzy kulturowej ich uczestników. Partnerzy omówili problemy, na jakie napotkali podczas adaptacji kursów, uzgodnili wspólne podejście i przedstawili dotychczasowe osiągnięcia, dzieląc się ze sobą bardziej kreatywnymi pomysłami. Dyskusję moderowała dr Zsuzsa Ajtony z Uniwersytetu Sapientia w Rumunii, która nadzoruje fazę Output 2 projektu. Drugi dzień spotkania rozpoczął się od rozstrzygnięcia spraw administracyjnych przez Hilariję Lozancic Benic z TUSDU w Chorwacji. Pozostała część spotkania poświęcona była dyskusji dotyczącej Output 3 projektu, która obejmuje realizację działań i upowszechnianie kursów. Partnerzy zagłębili się w szczegóły dotyczące liczby beneficjentów, do których muszą dotrzeć lub rodzajów działań, które muszą zaplanować. Dyskusja była bardzo owocna i zakończyła się debatą naukową na temat badań, które będą prowadzone wraz z realizacją działań. Planowane badania mają pomóc partnerom projektu w opracowaniu ich ostatecznego produktu: wytycznych dotyczących uczenia się przez całe życie. Drugi dzień zakończyła konferencja zorganizowana przez polskiego partnera, Fundację Pro Scientia Publica wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim, pt. Towarzystwo Edukacji i Kultury 2019. Późnym popołudniem odbyły się wykłady plenarne; prof. Ineta Luka przedstawiła jeden z nich, „Creating a Culture-Based Language Learning Course for Developing Adult Learners’ 21st Century Skills”, w którym omówiła projekt, jego osiągnięcia i wyzwania. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem innych uczestników konferencji, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie pytań, jakie prof. Zapytano później Inetę Lukę. Wieczór zakończył się spektaklem Teatru Czarnego „Refleksje. Wyraźny. Sześć tajemnic. Niektóre bolesne” (reż. Aleksander Kobylarek). Teatr Czarny to teatralna grupa seniorów z wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po spektaklu aktorzy dzielili się z widzami winem, chlebem i ciasteczkami oraz była okazja do zadawania pytań (a także zadawania pytań innym członkom UTW, którzy byli obecni na widowni). Partnerzy projektu mieli okazję na własne oczy przekonać się, jak wygląda szkolnictwo wyższe w Polsce, jakie zajęcia proponuje seniorom czy jak przygotowują się do zaprezentowanej przez siebie sztuki. Trzeci dzień spotkania i drugi dzień konferencji rozpoczęły się warsztatami na temat projektu, w których wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału. Warsztaty poprowadziła Erna Voroš z Ekonomska sola Murska Sobota, Słowenia. W sumie w konferencji wzięło udział 69 uczestników z 34 ośrodków akademickich (29 zagranicznych i 5 polskich) i odniosła duży sukces. Ostatni dzień spotkania (13 września) poświęcony był wyłącznie wypoczynkowi i przyjemnościom. Partnerzy projektu mieli okazję wziąć udział w wycieczce po Dolnym Śląsku, regionie Polski, w którym położony jest Wrocław. Odwiedzili trzy miejsca: Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, gdzie zobaczyli wszystkie najwspanialsze zamki, kościoły, katedry i inne budowle w okolicy, tylko w miniaturze; Podziemne Miasto Osówka, czyli imponujący, podziemny kompleks o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu, wybudowany przez hitlerowców w czasie II wojny światowej; oraz Kościół Pokoju w Świdnicy, który jest największym drewnianym kościołem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W sumie partnerzy wrócili do domu zmęczeni, ale zadowoleni z tego, co wspólnie osiągnęli.

Drugie spotkanie projektowe projektu Erasmus+ „Kultura i języki dla wszystkich” odbyło się w Dubrowniku w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

Pierwszego dnia spotkania odbyło się spotkanie z 6 nauczycielami języków TUSDU, którzy wyrazili swoją opinię na temat modułu O1, który każda organizacja partnerska przygotowała – łącznie 18 modułów. Podczas pierwszego dnia spotkania każdy moduł został szczegółowo przeanalizowany, a rekomendowane modyfikacje zostały dostosowane do istniejących modułów. Drugi dzień spotkania w Dubrowniku został wykorzystany na przygotowanie zadań związanych z modułem O2, gdzie Zsuzsa Ajtony, rumuński partner odpowiedzialny za monitorowanie i ewaluację modułu O2, przedstawił wszystkie fazy przygotowawcze i sugestie dotyczące stworzenia modułu O2. W środę 17 kwietnia wszyscy uczestnicy wydarzenia zapoznali się z zadaniami i terminami. Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień w Polsce, we Wrocławiu.

Spotkanie inauguracyjne w Rydze na Łotwie

W stolicy Łotwy, w Rydze, w dniach 18-20 października 2018 r. odbyło się spotkanie inaugurujące nasz nowy międzynarodowy projekt „Kompetencje kulturowe i językowe jako sposób na rozwój umiejętności XXI wieku”, tym razem skupiający się na edukacji dorosłych , ze szczególnym uwzględnieniem osób, które z różnych powodów mają utrudniony dostęp do dalszej edukacji . Rok 2018, oznaczony jako „Nasze dziedzictwo łączy naszą przeszłość i przyszłość”, jest rokiem europejskiego dziedzictwa kulturowego. Centralnym tematem naszego projektu jest niematerialne dziedzictwo kulturowe, takie jak tradycje, zwyczaje, tańce czy rzemiosło. Specyficzna forma tego niematerialnego dziedzictwa, charakterystyczna dla danego kraju, będzie wykorzystywać projekt jako środek rozwijania umiejętności językowych, komunikacyjnych i komputerowych. W wyniku dwuletniej współpracy przedstawicieli szkół z Łotwy, Polski, Rumunii, Słowenii, Chorwacji i Czech powstała internetowa platforma edukacyjna, która posłuży do nauki 10 języków europejskich i pracy z komputerami. W Rydze w środę, 17 października 2018 r., 13 nauczycieli z różnych miejsc i szkół Europy gościło na Turiba University, aby wyjaśnić i zdefiniować strukturę i projekt projektu, jego harmonogram i metodologię. W ramach całodniowego programu w czwartek i piątek dyskutowali o metodach pracy oraz wymieniali poglądy i doświadczenia z różnych dziedzin edukacji. Częścią dwudniowego spotkania były bardzo udane warsztaty poświęcone kreatywnym metodom i kreatywnemu myśleniu na lekcjach przygotowanych przez prof. Dr Sanita Madalane, dyrektor bardzo udanej i popularnej szkoły podstawowej oraz wykładowca kursów uniwersyteckich. W sobotę 20 października wszyscy uczestnicy wydarzenia udali się na zadania i terminy. Kolejne spotkanie z prezentacją wyników i bieżącą ewaluacją prac nad projektem zaplanowano na kwiecień w Dubrowniku.

Side panel