Elimination of Digital Inequality

Projekt Partnerstw Strategicznych Edukacji Dorosłych Erasmus + nr 2020-1-TR01-KA204-093120

Projekt jest skierowany do osób po 40 roku życia i ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. W ramach działań projektowych zostało wykonane badanie metodą sondażu wśród potencjalnych beneficjentów. Celem badania było określenie zakresu i sposobu korzystania z internetu oraz zwyczajów związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. W dalszym etapie, po przeanalizowaniu uzyskanych danych, zostanie przygotowana platforma edukacyjna, wspomagająca proces kształcenia w zakresie obsługi technologii mobilnych, mających ułatwić korzystanie z rządowych aplikacji.

www.edibawgame.com

Drugi TPM EDI odbędzie się 14-16 grudnia w Karditsie, w Grecji. Nasz nowatorski projekt Erasmus Plus “Eliminacja Nierówności Cyfrowej” oferuje świeże spojrzenie na kluczowe tematy związane z nierównym wykorzystaniem technologii cyfrowych. Biorąc pod uwagę sposoby wykorzystania technologii, różnice w warunkach, w jakich ludzie korzystają z mediów cyfrowych oraz różnice w ich umiejętnościach cyfrowych, projekt ten przedstawia wpływ nierówności cyfrowych na wyniki życia.

Ostatnie spotkanie projektowe projektu #EDI odbyło się 5-8 listopada 2022r. Na spotkaniu podsumowano osiągnięte rezultaty oraz wyznaczono terminy uzupełnienia dokumentacji do raportu końcowego. Więcej o projekcie na stronie edibawgame.com