Elimination of Digital Inequality

Projekt Partnerstw Strategicznych Edukacji Dorosłych Erasmus + nr 2020-1-TR01-KA204-093120

Projekt jest skierowany do osób po 40 roku życia i ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. W ramach działań projektowych zostało wykonane badanie metodą sondażu wśród potencjalnych beneficjentów. Celem badania było określenie zakresu i sposobu korzystania z internetu oraz zwyczajów związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. W dalszym etapie, po przeanalizowaniu uzyskanych danych, zostanie przygotowana platforma edukacyjna, wspomagająca proces kształcenia w zakresie obsługi technologii mobilnych, mających ułatwić korzystanie z rządowych aplikacji.

www.edibawgame.com