Fight the Fright

Facing the Fear of Public Speaking in a Foreign Language

Zwalcz strach. Radzenie sobie z lękiem przed wystąpieniami publicznymi

2020‐1‐HR01‐KA227‐ADU‐094703

https://www.facebook.com/fightthefright

Opis projektu

Według badania dotyczącego edukacji dorosłych istnieje kilka barier w edukacji, ale jedną z najbardziej uderzających jest fakt, że 80% dorosłych, którzy nie uczestniczyli w kształceniu lub szkoleniu, nie wyraża żadnego zainteresowania uczestnictwem w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Strach przed wystąpieniami publicznymi jest również podkreślany jako kolejne poważne ograniczenie.

Pomimo tego, że angielski jest najważniejszym językiem obcym we wszystkich krajach partnerskich, ponad 60% dorosłych twierdzi, że nie czuje się komfortowo mówiąc po angielsku, co jest poważną barierą, ponieważ komunikacja w języku angielskim, czy to podczas rozmów o pracę, konferencji telefonicznych, spotkań, prezentacji produktów czy warsztatów, jest poszechna i ma ogromne znaczenie w dzisiejszym miejscu pracy.

Należy zauważyć, że ponad 75% populacji na świecie nie czuje się komfortowo podczas wystąpień przed innymi ludźmi. Sytuacja pogarsza się podczas publicznych wystąpień w języku obcym, ze względu na nieznajomość i brak doświadczenia mówczego.

Działania teatralne okazały się bardzo pomocne w środowisku edukacyjnym i jest wiele powodów do wspierania ich zastosowania w zajęciach językowych. Najważniejszą funkcją związaną z dramą jest rozwijanie umiejętności przemawiania i pokonywanie tremy.

Projekt “Fight the Fright” proponuje innowacyjne podejście, które wykorzystuje artystyczne dyscypliny performansu i storytellingu do stworzenia pakietu edukacyjnych zasobów edukacyjnych z kluczowymi kompetencjami przekrojowymi u dorosłych. W kontekście pedagogicznym, opowiadanie historii i gra aktorska są uważane za odpowiednie techniki w nauce języka oraz w pokonywaniu przeszkód związanych z wystąpieniami publicznymi.

Bezpośrednie grupy docelowe

Profesjonaliści: nauczyciele, pracownicy sektora turystyki i kultury oraz specjaliści z branży twórczej.
Menedżerowie: menedżerowie i przedstawiciele sektora edukacji, kultury/turystyki i przemysłu kreatywnego.

Rezultaty projektu

Program rozwijania umiejętności wystąpień publicznych w języku obcym z wykorzystaniem technik performatywnych.
Przewodnik dla osób zajmujących się edukacją dorosłych dotyczący wykorzystania technik aktorskich w nauczaniu i uczeniu się.
Platforma internetowa do rozwijania umiejętności wystąpień publicznych.

Partnerzy

Dante (koordynator) – https://dante-ri.hr/en/naslovnica-english/ – Chorwacja
Fundacja Pro Scientia Publica – https://proscientiapublica.pl/ – Polska
Dom Hiszpania – www.domspain.es – Hiszpania
Storytellme – http://storytellme.eu/en/home/ – Portugalia
Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości – https://ied.eu – Grecja

Check the interactive version of the 1st Newsletter of the project:

Transnational Project Meeting in Reus (Spain, 11-12.11.2021)

Spotkanie projektowe w Reus (Hiszpania, 11-12.11.2021)