Intergenerational Bridge: Connect to Create

Pierwszy krok w kierunku społeczeństwa, w którym wielopokoleniowość jest sposobem na ponowne przemyślenie systemu edukacji, zaczyna się od praktycznych narzędzi pozwalających na zbliżenie pokoleń w bezpiecznym, konstruktywnym i inkluzywnym środowisku edukacyjnym.

Przedstawiamy Cyfrowy podręcznik dobrych praktyk w edukacji międzypokoleniowej dla edukatorów dorosłych pracujących w kontekstach wielopokoleniowych, opracowany przez partnerów projektu Erasmus plus KA2 “Intergenerational Bridge: Connect To Create”, koordynowanego przez włoskiego partnera wiodącego EduVita.

The first step towards a society where multigenerational diversity is a way to re-think the educational system, starts with practical tools to bring generations together in a safe, constructive and inclusive educational environment. 

We present the Digital Manual of good practices in intergenerational education for adult educators working in multigenerational contexts, developed by the partners of the Erasmus plus KA2 project “Intergenerational Bridge: Connect To Create”, coordinated by the Italian lead partner EduVita.

The first step towards a society where multigenerational diversity is a way to re-think the educational system, starts with practical tools to bring generations together in a safe, constructive and inclusive educational environment. 

We present the Digital Manual of good practices in intergenerational education for adult educators working in multigenerational contexts, developed by the partners of the Erasmus plus KA2 project “Intergenerational Bridge: Connect To Create”, coordinated by the Italian lead partner EduVita.

17/05/2021

W ramach projektu dzielimy się z Wami dobrymi praktykami w podejściu międzypokoleniowym, zebranymi przez partnerów.Doświadczenia Fundacji Pro Scientia Publica można znaleźć w artykule: “Jak łączyć pokolenia poprzez cyfrowe opowiadanie historii?” Sprawdź artykuł i wypróbuj tę metodę ze swoimi uczniami! https://www.connectocreate.eu/poland-best-practices/

17/04/2021

W pierwszej fazie naszego projektu – INSPIRACJE – przeanalizowaliśmy stan wiedzy na temat podejścia do uczenia się międzypokoleniowego w naszych krajach. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat obecnej sytuacji w krajach uczestniczących w projekcie (Włochy, Turcja, Polska, Czechy i Słowenia):

https://www.connectocreate.eu/igl-the-state-of-art/