Czasopisma/ Journals

Journal of Education Culture and Society

Journal of Education Culture and Society is an international  multi-, inter- and trans-disciplinary journal which aims to promote young scholar talents from the humanistic and social sciences, especially those functioning within the subfields of pedagogy, psychology, sociology, history of education, philosophy and economy. Articles relating thematically to education and teaching are preferred as the aim is to make educational issues a reason for a broader interdisciplinary scholarly discussion.

The Journal of Education, Culture, and Society is indexed in Scopus, Index Copernicus EBSCO, ERIH Plus, Emerging Sources Citation Index (part of Web of Science), Ulrichsweb and UGC.

ISSN 2081-1640

 

Ogrody Nauk i Sztuk

“Ogrody Nauk i Sztuk” to czasopismo internetowe oraz drukowane multi-, inter- i trans- dyscyplinarne, przeznaczone dla promowania młodych polskich talentów naukowych z obszaru tzw. Geisteswissenschften czyli wszystkich nauk z wyjątkiem przyrodniczych i ścisłych.

Szczególną opieką otaczamy debiutantów, którzy piszą swoje pierwsze teksty naukowe. Mają oni możliwość wygłoszenia swoich tez w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej Talenty, która odbywa się co roku w ostatni weekend listopada, jak również nauczenia się warsztatu naukowego/ nabycia podstawowych i niezbędnych kompetencji do komunikowania się w świecie uczonych, w ramach cyklu seminariów organizowanych przy okazji tejże konferencji zawsze w pierwszym dniu.

Promowaniu młodych talentów ma również służyć otwarta formuła publikacji- online, po to, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, potencjalnie zainteresowanych danym tematem lub prowadzących podobne badania.

Obecnie czasopismo jest indeksowane w ERIH+, CEEOL, EBSCO, Index Copernicus, CEJSH. Czasopismo znajduje się również na ministerialnej liście czasopism naukowych i ma przyznane 20 pkt.

ISSN 2299-2014

e-Methodology

E-methodology is an annual scientific publication dedicated to the difficulties connected with research in social sciences and humanities conducted through the Internet, as well as the opportunities that it provides. We accept theoretical papers on this subject and papers presenting the results of research conducted on or by means of the Internet (understood as a research environment and/or a research tool). We would like the authors to pay special attention to the specificity of “Internet methodology”.

The papers are divided into three permanent sections: Theory, Research, Projects and Practice.

The journal cooperates with magazine databases such as Index Copernicus, BazHum, and Central and Eastern European Online Library GmbH.

ISSN: 2353-5881 (print), 2392-0688 (online)

Andragogy

The aim of AAESM is to promote young scientists in andragogy, organize virtual spaces for meetings for scientists and practitioners, and promote andragogical dialogue between disciplines. The editorial team is especially focused on applicable science, research reports, and tools for research in adult education.

The journal is interdisciplinary and publishes articles on the essence and contexts of adult education in such sub-disciplines as Adult Education, Gerontology, Human Resources in Economy, Civil Society, Welfare Services, Social Norms/ Social Control, Social Philosophy, Social Development, Educational Psychology,  Social Psychology and Group Interaction, Organizational Psychology, Media Studies, Political Psychology,  Sociology of Culture.

The journal is ongoing and published online in English (with the possibility of adding translations in other conference languages and Polish). The waiting time for publication is approximately 1-8 weeks. All articles are published in Open Access.

ISSN 2545-286X