O nas

Fundacja Pro Scientia Publica została założona we wrześniu 2010r. Jej główny cel to wspomaganie rozwoju młodych kadr naukowych (doktorantów i studentów) oraz wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych, mających za zadanie budowanie porozumienia między środowiskami, które widzą swoją misję w tworzeniu i upowszechnianiu nauki: między mistrzami i uczniami społeczeństwa wiedzy, absolwentami podejmującymi pierwszą pracę w zakresie edukacji dorosłych a kierownikami i instruktorami projektów edukacyjnych, seniorami z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i studentami- praktykantami.

Fundacja stymuluje i wspiera aktywność młodych talentów naukowych, umożliwiając im dobry start w świecie nauki i promując ich działalność zawodową. Ponadto, podejmuje własne projekty naukowe i edukacyjne budujące mosty porozumienia między pokoleniami zaangażowanymi w tworzenie i upowszechnianie nauki. Symbolem tego porozumienia stał się most, który jest wpisany w logo fundacji.